| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/101/11 Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 29 grudnia 2011r.

zmieniająca Statut Powiatu Poddębickiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Poddębickiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr X/53/03 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Poddębickiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 287, poz. 2492; z 2008 r. Nr 39, poz. 454; z 2009 r. Nr 236, poz. 2131; z 2011 r. Nr 7, poz. 41, Nr 212, poz. 2164), wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 18 wprowadza się § 18a o brzmieniu:

"1. Rada powiatu może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

4. Obrady wspólnej sesji rozpoczynają się w obecności co najmniej połowy radnych z każdej rady. Uchwały na wspólnej sesji podejmuje się w odrębnym głosowaniu radnych z każdej rady. Uchwały oraz protokół obrad podpisują przewodniczący zainteresowanych rad.

5. Do wspólnych sesji mają zastosowanie ogólne terminy i tryb zwoływania i przebiegu sesji";

2) w załączniku nr 3 do Statutu Powiatu Poddębickiego punkt 7 otrzymuje brzmienie: "Poddębickie Centrum Zdrowia" Spółka z o.o."

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Poddębicach


Małgorzata Kuna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »