| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/84/11 Rady Gminy Mokrsko

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117. poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Rozdział 1.
Zasady nabywania

§ 2. Wójt wykonuje czynności związane z nabywaniem nieruchomości samodzielnie i nie jest wymagana zgoda Rady Gminy.

§ 3. Każdorazowo przed wydaniem zarządzenia o nabyciu nieruchomości wymagane jest przeprowadzenie konsultacji z Radą Sołecką sołectwa na obszarze którego znajduje się przedmiotowa nieruchomość.

§ 4. Szczegółowe zasady nabywania nieruchomości regulują przepisy o gospodarce nieruchomościami.

Rozdział 2.
Zasady zbywania

§ 5. Wójt wykonuje czynności związane ze zbywaniem nieruchomości samodzielnie i nie jest wymagana zgoda Rady Gminy, z zastrzeżeniem § 7.

§ 6. Każdorazowo przed wydaniem zarządzenia o zbyciu nieruchomości wymagane jest przeprowadzenie konsultacji z Radą Sołecką sołectwa na obszarze którego znajduje się przedmiotowa nieruchomość.

§ 7. Wójt powiadamia radnych o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

§ 8. Szczegółowe zasady zbywania nieruchomości regulują przepisy o gospodarce nieruchomościami.

Rozdział 3.
Zasady obciążania nieruchomości

§ 9. Zasady określone w § 5 stosuje się odpowiednio do czynności dotyczących obciążania nieruchomości.

Rozdział 4.
Zasady wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 10. Wójt dokonuje, bez zgody Rady Gminy czynności prawnych dotyczących wydzierżawiania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony.

§ 11. Zasady dotyczące wydzierżawiania nieruchomości stosuje się odpowiednio do czynności dotyczących wynajmowania nieruchomości.

§ 12. Szczegółowe zasady wydzierżawiania nieruchomości regulują przepisy o gospodarce nieruchomościami.

§ 13. Traci moc uchwała Rady Gminy Mokrsko Nr XVII/90/08 z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Majtyka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »