| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/55/11 Rady Gminy Chąśno

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Chąśno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 ), art. 17, ust.1 i art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr z 2000r., Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2011r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777), Rada Gminy Chąśno uchwala co następuje:

§ 1. Uznaje złożony w dniu 21 listopada 2011 roku wniosek inicjatora referendum za spełniający wymogi określone w ustawie o referendum lokalnym.

§ 2. 1. Postanawia się przeprowadzić referendum gminne w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Chąśno, zwane dalej referendum.

2. Treść pytania referendum brzmi: "Czy zgadzasz się na lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Chąśno?"

§ 3. Datę referendum wyznacza się na niedzielę dnia 19 lutego 2012 roku.

§ 4. Karta do głosowania jest koloru białego i ma format A-5. Wzór i treść karty do głosowania określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braill'a określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz czynności stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chąśno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chąśno i wiejskich tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Sołtysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Chąśno
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Wzór


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Chąśno
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Wzór


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Chąśno
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Kalendarz czynności

związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie lokalizacji elektrowni
wiatrowych na terenie Gminy Chąśno

Termin wykonania czynności

Treść czynności

z dniem 16 grudnia 2011r.

- rozpoczęcie kampanii referendalnej

do dnia 20 stycznia 2012r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonychsiedzibach obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum w tym o siedzibie obwodowej komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- zgłaszanie kandydatów na członków Gminnej Komisji do Spraw Referendum

do dnia 25 stycznia 2012r.

- powołanie przez Radę Gminy Chąśno Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Chąśnie

do dnia 27 stycznia 2012r.

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum

do dnia 29 stycznia 2012r.

- powołanie przez Gminną Komisję do Spraw Referendum w Chąśnie obwodowych komisji do spraw referendum

- sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum i jego udostępnienie

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

do dnia 5 lutego 2012 r.

- zgłaszanie wójtowi przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

do dnia 9 lutego 2012 r.

- składanie wniosków w sprawie ustanowienia aktu pełnomocnictwa do głosowania

dnia 17 lutego 2012 r. godz. 24.00

- zakończenie kampanii referendalnej,

do dnia 18 lutego 2012 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum

dnia 19 lutego 2012r. godz. 7.00- 21.00

- głosowanie w referendum gminnym w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Chąśno.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »