| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/343/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: zmian budżetu województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 oraz z 2011 Nr 117, poz. 676), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zwiększenia planu dochodów o kwotę 624.563 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 624.563 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/343/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dochody

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

1.

2.

3.

4.

5.

DOCHODY OGÓŁEM

624 563

ZADANIA WŁASNE

624 563

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

624 563

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

624 563

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

624 563

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

624 563

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

611 494

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

2 860

0920

Pozostałe odsetki

10 209

Razem

624 563

w tym:

Różne wpływy

611 494

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

611 494

Razem

611 494

Inne odsetki

10 209

0920

Pozostałe odsetki

10 209

Razem

10 209

Sprzedaż składników majątkowych

2 860

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

2 860

Razem

2 860


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/343/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wydatki

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

1.

2.

3.

4.

5.

WYDATKI OGÓŁEM

624 563

ZADANIA WŁASNE

166 330

DEPARTAMENT FINANSÓW

166 330

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

166 330

75818

Rezerwy ogólne i celowe

166 330

4810

Rezerwy

166 330

Razem

166 330

w tym:

Rezerwa ogólna

166 330

4810

Rezerwy

166 330

Razem

166 330

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

458 233

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

47 818

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

47 818

60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

47 818

4567

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

47 818

Razem

47 818

w tym:

Korekta finansowa - projekt pn. "Inwestycja w tabor kolejowy - zakup trzech zmodernizowanych pociągów o napędzie elektrycznym"

47 818

4567

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

47 818

Razem

47 818

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

410 415

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

410 415

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

410 415

4587

Pozostałe odsetki

27 061

6667

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

383 354

Razem

410 415

w tym:

Zwrot płatności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

410 415

4587

Pozostałe odsetki

27 061

6667

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

383 354

Razem

410 415

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Patentowa "LECH"

.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »