| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/347/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: zmian budżetu województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmniejszenia planu dochodów w zakresie zadań własnych w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę 3.250.000

z tego:

1) § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 2.900.000 zł;

2) § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 350.000 zł;

w zadaniu: "Gromadzenia dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych".

§ 2. Dokonuje zmniejszenia planu wydatków w zakresie zadań własnych w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska o kwotę 3.250.000 zł

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik do Uchwały Nr XIX/347/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

WYDATKI

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

ZADANIA WŁASNE - WYDATKI OGÓŁEM

3 250 000

DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚODOWISKA

3 250 000

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

3 250 000

01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

3 250 000

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

35 770

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

9 100

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednsotkami samorządu terytorialnego

3 191 090

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednsotkami samorządu terytorialnego

14 040

Razem

3 250 000

w tym:

Dotacje na wykonywanie badań płodów rolnych oraz dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)

35 770

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

35 770

Razem

35 770

Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

9 100

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

9 100

Razem

9 100

Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)

1 740

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednsotkami samorządu terytorialnego

1 740

Razem

1 740

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)

3 203 390

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednsotkami samorządu terytorialnego

3 191 090

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednsotkami samorządu terytorialnego

12 300

Razem

3 203 390

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »