| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/352/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmniejszenia planu wydatków w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Departamencie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75046 - Komisje egzaminacyjne, § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 434

w zadaniu: "Nadawanie uprawnień przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek".

§ 2. Dokonuje zwiększenia planu wydatków w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75046 - Komisje egzaminacyjne o kwotę 434 zł

1) § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 56 zł;

2) § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 9 zł;

3) § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 369 zł;

w zadaniu: "Wypłaty wynagrodzeń członków komisji dla stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »