| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/353/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 oraz z 2011 Nr 117, poz. 676), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje przeniesienia planu wydatków w kwocie 42.682.400 zł

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik do Uchwały Nr XIX/353/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wydatki

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

WYDATKI OGÓŁEM

42 682 400

42 682 400

ZADANIA WŁASNE

21 573 654

42 682 400

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

21 573 654

42 682 400

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

21 573 654

42 682 400

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

21 573 654

42 682 400

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

21 573 654

42 682 400

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

42 682 400

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

21 573 654

0

Razem

21 573 654

42 682 400

w tym:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek

18 901 794

24 870 001

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

24 870 001

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

18 901 794

0

Razem

18 901 794

24 870 001

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki

2 671 860

17 812 399

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

17 812 399

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 671 860

0

Razem

2 671 860

17 812 399

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

21 108 746

0

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

21 108 746

0

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

21 108 746

0

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

21 108 746

0

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

21 108 746

0

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

21 108 746

0

Razem

21 108 746

0

w tym:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek

5 968 207

0

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 968 207

0

Razem

5 968 207

0

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki

15 140 539

0

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 140 539

0

Razem

15 140 539

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »