| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny; Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Brzeziny; Wójta Gminy Nowosolna

z dnia 30 grudnia 2011r.

do Porozumienia Międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej z dnia 25 listopada 2011 r

zawarty pomiędzy:

Gminą Miastem Łódź
reprezentowaną przez: Hannę Zdanowską - Prezydent Miasta Łodzi,
Gminą Nowosolna
reprezentowaną przez: Tomasza Bystrońskiego - Wójta Gminy Nowosolna,
Gminą Brzeziny
reprezentowaną przez: Barbarę Hojnacką - Wójta Gminy Brzeziny,
Gminą Miastem Brzeziny
reprezentowaną przez: Marcina Plutę - Burmistrza Miasta Brzeziny,

zwanych dalej Uczestnikami porozumienia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz uchwał: Nr XLVII/439/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 1992 r., Nr IX/47/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 września 2011 r., Nr IX/46/2011 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2011 r. i Nr XII/95/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2011 r.

§ 1. Uczestnicy porozumienia postanawiają, że w Porozumieniu Międzygminnym w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej z dnia 25 listopada 2011 r., § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 9.1. Porozumienie zawiera się na czas określony do 31 grudnia 2012.".

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 3. Aneks sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Łodzi


Hanna Zdanowska


Wójt Gminy Nowosolna


Tomasz Bystroński


Wójt Gminy Brzeziny


Barbara Hojnacka


Burmistrz Miasta Brzeziny


Marcin Pluta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »