| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Burmistrza Rzgowa; Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 23 grudnia 2011r.

do Porozumienia Międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej z dnia 29 grudnia 2010 r

zawartego pomiędzy:

Gminą Miastem Łódź reprezentowaną przez:
Hannę Zdanowską - Prezydenta Miasta Łodzi
a
Gminą Miastem Rzgów reprezentowaną przez:
Jana Mielczarka - Burmistrza Rzgowa ,

zwanymi dalej Uczestnikami porozumienia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz uchwał: Nr XLVII/439/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 1992 r. i Nr XLIX/369/2009 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 grudnia 2009 r.

§ 1. Uczestnicy porozumienia postanawiają, że w Porozumieniu Międzygminnym w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej z dnia 29 grudnia 2010 r., § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. Porozumienie zawiera się na czas określony, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.".

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Łodzi


Hanna Zdanowska


Burmistrz Rzgowa


Jan Mielczarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »