| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Andrespol

z dnia 23 grudnia 2011r.

do Porozumienia Międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej z dnia 30 grudnia 2010 r

zawarty pomiędzy:

Gminą Miastem Łódź
reprezentowaną przez: Hannę Zdanowską - Prezydenta Miasta Łodzi
a
Gminą Andrespol
reprezentowaną przez: Dariusza Kubusa - Wójta Gminy Andrespol

zwanych dalej Uczestnikami porozumienia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz uchwał: Nr XLVII/439/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 1992 r. i Nr III/26/2010 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2010 r. zmienionej uchwałą Nr IV/27/11 z dnia 18 lutego 2011 r.

§ 1. Uczestnicy porozumienia wprowadzają do Porozumienia Międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej z dnia 30 grudnia 2010 r. następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przedmiotem porozumienia jest świadczenie Usługi przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi nr 82, 92 i N1 wydłużonymi w obszar Gminy Andrespol, tj. na odcinku:

Linia 82

Od przystanku Rokicińska - Gwarna w Łodzi do przystanku Ludwików - pętla

Od przystanku Ludwików - pętla do przystanku Rokicińska - Gwarna w Łodzi

Linia 92

Od przystanku Kolumny 662 do przystanku Tuszyńska - Sawickiej w Stróży

Od przystanku Tuszyńska - Sawickiej w Stróży do przystanku Kolumny 662

Linia N1

Od przystanku Rokicińska 427/482 do przystanku Andrespol

Od przystanku Andrespol do przystanku Rokicińska 427/482

zwanymi dalej Usługami.";

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za każdy kilometr przebiegu linii autobusowej na odcinku objętym porozumieniem Uczestnik porozumienia płacić będzie cenę wozokilometra dla właściwego rodzaju taboru określonego w umowie z przewoźnikiem realizującym usługi przewozowe na przedmiotowej linii w następujących proporcjach:

1) Gmina Miasto Łódź - 45% kosztów całkowitych funkcjonowania linii na odcinkach objętych niniejszym porozumieniem;

2) Gmina Andrespol - 55% kosztów całkowitych funkcjonowania linii na odcinkach objętych niniejszym porozumieniem.";

3) Załącznik Nr 1 do niniejszego aneksu staje się załącznikiem Nr 1 do porozumienia.

4) Załącznik Nr 2 do niniejszego aneksu staje się załącznikiem Nr 2 do porozumienia.

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Łodzi


Hanna Zdanowska


Wójt Gminy Andrespol


Dariusz Kubus


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 3
z dnia 23 grudnia 2011 r.

Przebieg i długość tras linii 82, 92 i N1.

1. PRZEBIEG TRASY OBJĘTEJ POROZUMIENIEM:

Linia 82
Od przystanku Rokicińska/Gwarna - do przystanku Ludwików - pętla
Od przystanku Ludwików - pętla - do przystanku Rokicińska/Gwarna

Linia 92
Od przystanku Kolumny 662 do przystanku Stróża/Hanki Sawickiej
Od przystanku Stróża/Hanki Sawickiej do przystanku Kolumny 662

Linia N1
Od przystanku Rokicińska 427/482 do przystanku Andrespol
Od przystanku Andrespol do przystanku Rokicińska 427/482

2. DŁUGOŚĆ TRAS OBJĘTYCH POROZUMIENIEM:

Linia 82
Rokicińska/Gwarna - Ludwików - pętla.................................................... 6,255 km
Ludwików - pętla - Rokicińska/Gwarna.................................................... 6,155 km

Linia 92
Kolumny 662 - Stróża/Sawickiej.............................................................. 0,60 km
Stróża/Sawickiej - Kolumny 662.............................................................. 0,70 km

Linia N1
Rokicińska 427/482 - Andrespol.............................................................. 1,04 km
Andrespol - Rokicińska 427/482.............................................................. 0,87 km


Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 3
z dnia 23 grudnia 2011 r.

Rozkłady jazdy linii nr 82. 92 i N1, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »