| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/126/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Konstantynowa Łódzkiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180 poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. W treści załącznika do Uchwały nr XXXVIII/356/05 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Konstantynowa Łódzkiego, zmienionego Uchwałą nr XXXIX/361/06 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 stycznia 2006 roku, Uchwałą nr VII/85/07 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 kwietnia 2007 roku, Uchwałą nr XV/172/07 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 listopada 2007 roku wprowadza następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie: "1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania porządku i czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości, w szczególności poprzez usuwanie na bieżąco odpadów komunalnych drobnych, wielkogabarytowych, roślinnych, porządkowanie terenu nieruchomości z odchodów zwierzęcych, budowli zagrażających bezpieczeństwu itp. Do kontroli powyższego stanu upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej, służb sanitarno-epidemiologicznych oraz innych instytucji posiadających upoważnienia ustawowe.

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice gruntu przebiegają po obrysie budynku i którzy faktycznie korzystają z części nieruchomości sąsiednich, bez których nieruchomość zabudowana nie mogłaby być prawidłowo użytkowana, w szczególności chodników przyległych do budynków, ciągów pieszych umożliwiających dojście do budynków, miejsc parkingowych i dojazdów, miejsc wokół pojemników na odpady komunalne wraz z dojściami do nich itp., mają obowiązek utrzymywać te części nieruchomości sąsiednich w czystości i porządku.".

2) § 14 otrzymuje brzmienie: "Właściciele nieruchomości zamieszkałych stale lub okresowo, mają obowiązek przyłączenia bez zbędnej zwłoki danej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a w przypadku braku tej sieci, zaopatrzenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy lub lokalne urządzenia oczyszczające np. przydomową oczyszczalnię ścieków oraz zaopatrzenie tejże nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim


Andrzej Owczarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »