| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/99/2011 Rady Gminy Brójce

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach do realizacji zadania pracy z rodziną oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie pracy z rodziną

Na podstawie art.18, ust.1, art. 39, ust. 4, art. 40, ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art.10 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Brójce, uchwala co następuje:

§ 1. Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach do realizacji zadań pracy z rodziną oraz upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie pracy z rodziną.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Brójce z dnia 28 września 2011 r w sprawie pracy z rodziną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Brójce


Marek Pietrzko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »