| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/106/11 Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bloku Dobryszyce, ul. Kolejowa 24

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r., Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249 poz. 2104: z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206 ) Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dla Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bloku Dobryszyce, ul. Kolejowa 24 granice obwodu, w skład którego wchodzą miejscowości: Blok Dobryszyce; Borowiecko; Malutkie; część Rudy nr 5,5a,6; Żarki; Biała Góra od nr 31 - 43.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/78/2000 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce ul. Kolejowa 24.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/89/11 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bloku Dobryszyce, ul. Kolejowa 24.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryszyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobryszycach


Grzegorz Zasempa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »