| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/126/12 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 9 stycznia 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XII/104/11 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie: cen urzędowych za przewóz środkami komunikacji miejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271 i Nr 162, poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm. 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, zm. 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, zm. 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, zm. 2008 r., Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, zm. 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135, zm. 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 197, poz. 1309, z 2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 r. zmienionej uchwałą Nr XIII/115/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dodaje się § 6 a w brzmieniu: "Do zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012 uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów dojeżdżający do szkół poza własny obwód szkolny uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską".

2) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z wyjątkiem § 5 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie


Zdzisław Wojciechowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »