| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/121/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 18 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Radomszczańskiego w 2012 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 7 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281 ), oraz art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908, zmiany: z 2001 r. Nr 129 poz. 1444, z 2005 r. Nr 25 poz. 202, Nr 90 poz. 756 i 757, Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1486, Nr 180 poz. 1494, Nr 180 poz. 1497, z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 104 poz. 711, Nr 190 poz. 1400, Nr 191 poz. 1410, Nr 235 poz. 1701, z 2007 r. Nr 52 poz. 343, Nr 57 poz. 381, Nr 99 poz. 661, Nr 123 poz. 845, Nr 176 poz. 1238, z 2008 r. Nr 37 poz. 214, Nr 100 poz. 649, Nr 163 poz. 1015, Nr 209 poz. 1320, Nr 220 poz. 1411, Nr 220 poz. 1426, Nr 223 poz. 1461, Nr 223 poz. 1462, Nr 234 poz. 1573, Nr 234 poz. 1574, z 2009 r. Nr 3 poz. 11, Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 663, Nr 91 poz. 739, Nr 92 poz. 753, Nr.97 poz. 802, Nr 97 poz. 803, Nr 98 poz. 817, Nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 40 poz. 230, Nr 43 poz. 246, Nr 122 poz. 827, Nr 151 poz. 1013, Nr 152 poz. 1018, Nr 182 poz. 1228, Nr 249 poz. 1443, Nr 225 poz. 1466, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 30 poz. 151, Nr 92 poz. 530, Nr 102 poz. 585, Nr 106 poz. 622, Nr 171 poz. 1016, Nr 204 poz. 1195, Nr 208 poz. 1240 i 1241 Nr 222 poz. 1321, Nr 227 poz. 1367, Nr 244 poz.1454 ) Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. 1 Za usunięcie pojazdu z drogi na terenie Powiatu Radomszczańskiego, w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ustala się na 2012 rok opłaty w wysokości:

1) rower lub motorower - 100,00 zł;

2) motocykl - 200,00 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 440,00 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 550,00 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 780,00 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1 150,00 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1 400,00 zł.

2. Za każdą dobę przechowywania na parkingu strzeżony pojazdu, o którym mowa w ust. 1 ustala się na 2012 rok opłaty w wysokości:

1) rower lub motorower - 15,00 zł;

2) motocykl - 22,00 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 33,00 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 45,00 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 65,00 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 120,00 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 180,00 zł.

3. W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie kosztów, wysokość kosztów na 2012 rok wynosi 50,00 % opłaty określonej w ust 1.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego


Krzysztof Zygma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »