| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/125/2011 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/98/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zmiany Statutu GOPS w Ksawerowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Ksawerów uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/98/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 16.11.2011r. w sprawie zmiany Statutu GOPS, § 1 otrzymuje brzmienie:

" § 1.1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Ksawerów, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Przedmiotem działalności Ośrodka jest wykonywanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i innych zadań własnych wymienionych w art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, wymienionych w art. 18 w/w ustawy, z zastrzeżeniem § 2".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Maria Wróbel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »