| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 168/12 Burmistrza Poddębic

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 roku

w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 18, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4 a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13 oraz z 2011r. Nr 224, poz. 1342 ) zarządza się co następuje:

§1.Ogłasza się zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 roku.

§2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Poddębicach oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Poddębic


Piotr Sęczkowski


Załącznik do Zarządzenia Nr 168/12
Burmistrza Poddębic
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 roku położonych na obszarze Gminy Poddębice

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Pow.
lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919 - 1945

1946 - 1970

1971 - 2002

Po 2002 r.

zły*

dobry

zły*

dobry

zły*

dobry

zły*

dobry

zły*

dobry

Poniżej
40 m2

A

1)**
2)***

1) 11,71
2) -

1) 8,12
2) 17,69

1) 8,12 zł
2) -

B

1)**
2***)

1) 7,19
2) -

C

1)**
2)***

Od 40 m2 do 60 m2

A

1)**
2)***

1) 8,12zł
2) 11,75zł

1) 8,12
2) 8,93 zł

B

1)**
2)***

1) 5,00zł
2) 5,50zł

C

1)**
2)***

Od 60 m2 do 80 m2

A

1)**
2)***

1) 8,19 zł
2) 9,98zł

B

1)**
2)***

C

1)**
2)***

Powyżej 80 m2

A

1)**
2)***

B

1)**
2)***

1) 0,64zł
2) -

C

1)**
2)***

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku);

B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania);

C - standard niski (brak instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej)

* - budynek wymaga remontu

1) ** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-agropodatki.pl

Pierwszy w Polsce podatkowy serwis informacyjny dla rolników indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »