| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/109/2011 Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Sieradzkiego

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 roku Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz w związku z art. 244 ust. 3 ustawy z dnia 3 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887) - na wniosek Zarządu Powiatu - Rada Powiatu Sieradzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Sieradzkiego - uchwalonym uchwałą Rady Powiatu Nr IV/13/98 z dnia 21 grudnia 1998 roku (tekst jednolity uchwała Nr IX/61/2011 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 czerwca 2011 roku) wprowadzić zmiany w Załączniku Nr 3 do Statutu Powiatu Sieradzkiego w ten sposób, że skreśla się pkt 26 w brzmieniu "26. Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Sieradzu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego


Henryk Waluda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »