| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/104/2011 Rady Gminy Wodzierady

z dnia 9 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 1 i atr. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504) oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz 984; z 2004 r. Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2011 r. Nr 112, poz. 654) Rada Gminy Wodzierady uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/26/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach z filią w Kwiatkowicach wprowadza się następujące zmiany:

1) Wyraz "Kierownik" zastępuje się wyrazem "Dyrektor".

2) Zmienia się treść § 4 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie:

"Organizatorem Biblioteki jest Rada Gminy Wodzierady".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Rady


Adam Szymański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »