| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/118/2012 Rady Gminy Wodzierady

z dnia 18 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 9, art. 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 r. Nr 207, poz. 1230) oraz art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) Rada Gminy Wodzierady

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/107/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu" wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 niniejszej uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "Tworzy się z dniem 1 marca 2012 r. samorządową instytucję kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu" w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia, zwany w dalszej części GOKiS";

2) W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały §1 otrzymuje nowe brzmienie: "Z dniem 1 marca 2012 r. tworzy się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, jako samorządową instytucję kultury";

3) W statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wodzieradach stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały §4 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: "Organizatorem GOKiS jest Gmina Wodzierady, w imieniu której działa właściwy organ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Adam Szymański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »