| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/100/11 Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 29 grudnia 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/89/11 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 201 poz. 1183) Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XV/89/11 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 wprowadza się ust. 3 o następującym brzmieniu: "Dom przewidziany jest na przyjęcie i organizowanie zajęć 40 uczestnikom dziennie";

2) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Szczegółową organizację i funkcjonowanie Domu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika Domu w uzgodnieniu z Wojewodą Łódzkim i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Poddębicach".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poddębicach.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Poddębicach


Małgorzata Kuna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »