| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Kutno; Wójta Gminy Krzyżanów

z dnia 17 stycznia 2012r.

do porozumienia zawartego w dniu 28 grudnia 2009 r. pomiędzy Gminą Krzyżanów, reprezentowaną przez Wójta Gminy - Pana Tomasza Jakubowskiego, zwaną w dalszej części "Gminą" a Miastem Kutno, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Pana Zbigniewa Burzyńskiego, zwanym w dalszej części "Miastem" o nastepującej treści:

§ 1. W porozumieniu zawartym w dniu 28 grudnia 2009 r. pomiędzy Gminą a Miastem w sprawie współdziałania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego §7 otrzymuje brzmienie:

"§7.1. W roku 2012 Gmina przekaże Miastu kwotę 356.700,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) przeznaczoną w budżecie Gminy na zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w tym kwotę 167.300,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych) na realizację zadania transportu dzieci do szkół.

2. Kwota wymieniona w ust.1 przekazana zostanie w ratach na rachunek Urzędu Miasta Kutno nr konta bankowego: 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550 w Banku BGŻ SA Oddział Operacyjny w Kutnie, ul. Podrzeczna 18, 99-300 Kutno, według poniższych zasad:

1) kwota 189.400,00 zł w ratach:

a) kwota 15.783,00 zł jako rata za miesiac styczeń br. przekazana została do dnia 15 stycznia 2012 r.,

b) kwota 157.840,00 zł przekazana zostanie w 10 równych ratach po 15.784,00 zł każda, począwszy od lutego do listopada br. w terminach do dnia 15 każdego miesiąca,

c) kwota 15.777,00 zł jako rata za miesiąc grudzień br. przekazana zostanie w terminie do dnia 10 grudnia 2012 r.,

2) kwota 167.300,00 zł w ratach:

a) kwota 16.730,00 zł jako rata za miesiac styczeń br. przekazana została do dnia 15 stycznia 2012 r.,

b) kwota 133.840,00 zł przekazana zostanie w 8 równych ratach po 16.730,00 zł każda, począwszy od lutego do czerwca a nastepnie od września do listopada br. w terminach do dnia 15 każdego miesiąca,

c) kwota 16.730,00 zł jako rata za miesiąc grudzień br. przekazana zostanie w terminie do dnia 10 grudnia 2012 r."

§ 2. 1. Niniejszy aneks obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Stroną kierująca aneks do ogłoszenia jest Gmina.

§ 3. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: trzy egzemplarze dla Gminy i dwa egzemplarze dla Miasta.

Wójt Gminy Krzyżanow


Tomasz Jakubowski

Prezydent Miasta Kutno


Zbigniew Burzyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »