| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/132/2011 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 40, poz.230, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz.777 ) oraz art.4 ust.7 pkt 2 i ust.11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz.1459, z 2007 r. Nr 191, poz.1371, z 2009 r. Nr 206, poz.1590, z 2010 r. Nr 21 poz.109, oraz z 2011 r. Nr 187, poz.1110) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

1) osobom fizycznym, będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę;

2) osobom fizycznym, będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości, zabudowanych na cele letniskowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę;

3) osobom fizycznym, będącym właścicielami lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.

§ 2. Bonifikaty udziela się na wniosek użytkownika wieczystego, który spełnia łącznie poniższe przesłanki :

1) na dzień wydania decyzji, w odniesieniu do nieruchomości objętej wnioskiem o przekształcenie nie zalega wobec Gminy z opłatami z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości;

2) zadeklaruje jednorazowe uiszczenie całej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

3) poniesie koszty przekształcenia w tym koszty operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta-Gminy Stryków.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/296/2002 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »