| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Ostrówek

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z 2002r. Nr 23,poz. 220; Nr 62,poz.558; Nr 113,poz.984; Nr 153,poz.1271; Nr 214,poz.1806; z 2003r. Nr 80,poz.717; Nr 162,poz.1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055; Nr 116,poz.1203; Nr 167,poz.1759; z 2005r. Nr 172,poz.1441; Nr 175,poz.1457; z 2006r. Nr 17,poz.128; Nr 181,poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327; Nr 138,poz.974; Nr 173,poz.1218 z 2008r. Nr 180,poz.1111, Nr 223,poz.1458 z 2009r. Nr 52,poz.420, Nr 157,poz.1241; z 2010r. Nr 28,poz.142 z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230; Nr 106,poz.675; z 2011r. Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 217,poz.1281/ oraz art. 42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112,poz.654) Rada Gminy w Ostrówku uchwala, co następuje :

§ 1. W statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/82/08 Rady Gminy Ostrówek z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 15 skreśla się pkt : 6, 7, 8, 12 i 15.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Wojewoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »