| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/75/2011 Rady Gminy Pęczniew

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pęczniew

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 2001r., Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz.U z 2002r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; Dz.U. z 2004r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; Dz.U. z 2005r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r., Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457,Nr 181, poz.1337; Dz.U. z 2007r., Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; Dz.U. z 2008r., Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458) oraz art. 21 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. z 2005r., Nr 31 poz.266 zmiany: Dz.U. z 2005r., Nr 69, poz. 626; Dz.U. z 2007r., Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2010r., Nr 3, poz. 13 )

Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXII/133/2009 Rady Gminy Pęczniew z dnia 20 kwietnia 2009r w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pęczniew § 2 ust 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2. 2. Przez niskie dochody należy rozumieć:

a) dla osób ubiegających się o oddanie lokali w najem, średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza:

-200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

-150% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym

b)dla osób ubiegających się o oddanie w najem lokalu socjalnego średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza:

-125% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

-100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew


Jerzy Zych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »