| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/76/2011 Rady Gminy Pęczniew

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pęczniew na lata 2009-2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 2001r., Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz.U z 2002r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; Dz.U. z 2004r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; Dz.U. z 2005r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r., Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457,Nr 181, poz.1337; Dz.U. z 2007r., Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; Dz.U. z 2008r., Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458) oraz art. 21 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. z 2005r., Nr 31 poz.266 zmiany: Dz.U. z 2005r., Nr 69, poz. 626; Dz.U. z 2007r., Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2010r., Nr 3, poz. 13 )

Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXII/132/2009 Rady Gminy Pęczniew z dnia 20 kwietnia 2009r w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pęczniew na lata 2009-2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

" § 4 . STAN ILOŚCIOWY MIESZKALNEGO ZASOBU

Mieszkaniowy zasób Gminy Pęczniew stanowi 40 kompletów lokali mieszkalnych w tym:

- 27 lokali w 3 budynkach wspólnot mieszkaniowych ( blokach )

- 4 lokale w Domu Nauczyciela w Pęczniewie

- 2 lokale w Domu Nauczyciela w Luboli

- 2 lokale w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Drużbinie

- 4 lokale socjalne w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Rudnikach

W/w budynki zostały zbudowane w latach 1960-1985 i wraz z wyposażeniem w urządzenia techniczne i instalacje stanowią mieszkaniowy zasób gminy."

2. § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. STAN TECHNICZNY POSIADANEGO MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY Większość budynków ze względu na ich wiek wymaga wykonania prac remontowych i modernizacyjnych. Planuje się wykonanie remontów w zakresie przewidzianych w art. 6a ust 3 ustawy."

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

" § 6. PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI Liczba budynków, w tym lokali będących własnością Gminy Pęczniew i ciążące na gminie obowiązki ustawowe z tytułu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodzin powoduje, że do sprzedaży w okresie objętym Programem planuje się przeznaczyć:

-27 lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych ( blokach )

- 4 lokale w Domu nauczyciela w Pęczniewie

- 2 lokale w Domu Nauczyciela w Luboli

Wykup odbywać się będzie w ruchu ciągłym na wniosek najemcy.

Lokale bez najemców będą sprzedawane w drodze przetargu."

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

" § 7. 1. Wysokość stawek podstawowych czynszu za lokale, o których mowa w §4 ustala się na podstawie odrębnych przepisów.

2. Ustala się czynniki obniżające stawkę czynszu, o której mowa w ust. 1 według następujących kryteriów:

-lokale w Domu Nauczyciela w Pęczniewie obniżenie stawki podstawowej o 50% ( budynek wymaga remontu )

-lokale w Domu Nauczyciela w Luboli obniżenie stawki podstawowej o 65% ( budynek wymaga remontu położony 5 km od centrum Pęczniewa )

-lokale w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Drużbinie o 69% ( budynek wymaga remontu, braku centralnego ogrzewania, położony 8 km od Pęczniewa )

Podwyżki czynszów mogą być przeprowadzane zgodnie z ustawą."

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

" § 8. ZARZĄDZANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Budynkami i lokalami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Pęczniew zarządza Wójt Gminy Pęczniew."

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

" § 9. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GMINY

Źródłem finansowania zasobu mieszkaniowego Gminy, będą środki pochodzące z czynszu najmu, sprzedaży i środków wydzielonych w budżecie gminy na ten cel."

7. §10 ust.4 uchyla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 lutego 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew


Jerzy Zych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/76/2011
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wykaz lokali mieszkalnych

Lp.

Lokalizacja budynku, adres

Ilość kompletów mieszkalnych

Wyposażenie w instalację

c.o.

Stan techniczny

Wodociąg

Odprowadzanie ścieków

Kanalizacja

Szambo

1

Blok nr 1, Osiedle 40 Lecia PRL, Pęczniew

9

X

X

X

średni

2

Blok nr 2, Osiedle 40 Lecia PRL, Pęczniew

10

X

X

X

sredni

3

Blok nr 3, Osiedle 40 Lecia PRL, Pęczniew

8

X

X

X

średni

4

Budynek DN w Pęczniewie

4

X

X

X

średni

5

Budynek DN w Luboli

2

X

X

X

średni

6

Budynek w Drużbinie

2+1

X

X

średni

7

Budynek w Rudnikach

4

X

X

średni


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/76/2011
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan remontów zasobów mieszkaniowych Gminy na lata 2009-2013

Zasoby mieszkaniowe

Lata

2012

2013

Bloki mieszkalne w Pęczniewie, Osiedle 40 Lecia PRL

Wymiana stolarki okiennej ( 50 tys. zł.)

Wymiana stolarki okiennej ( 50 tys. zł. )

Lokale mieszklane w DN w Pęczniewie

X

Rozpoczęcie wymiany okien ( 5 tys. zł. )

Lokale mieszkalne w DN w Luboli

Naprawa ogrodzenia ( 2 tys. zł.)

Malowanie elewacji ( 1,5 tys. zł. )

Budynek w Drużbinie

X

Wymiana stolarki zewn. ( 1,5 tys. zł. )

Budynek socjalny w Rudnikach

X

X

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »