| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Ręczno

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa

Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz., Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 171, poz. 1016), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Ręczno pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. 1. Imienny wykaz inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa załącznik do niniejszej uchwały.

2. Wypłata inkasentom wynagrodzenia następować będzie w kasie Urzędu Gminy Ręczno bądź przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni po uprzednim rozliczeniu się inkasenta z każdej zainkasowanej raty podatku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Ręczno z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 148, poz. 1395).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Zawada


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/63/2011
Rady Gminy Ręczno
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wykaz inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Lp.

Imię i nazwisko inkasenta

Nazwa sołectwa

wynagrodzenie za inkaso w % od zainkasowanych rat podatku

1.

Anna Krawczyk

Bąkowa Góra

7

2.

Ewa Flasz

Dęba

7

3.

Marian Stańczak

Będzyn

10

4.

Krzysztof Strzelczyk

Zbyłowice

10

5.

Agata Żak

Kolonia Ręczno

7

6.

Hanna Bełdowska

Łęki Królewskie

8

7.

Małgorzata Gruszczyńska

Ręczno

7

8.

Danuta Przewożnik

Majkowice

8

9.

Krzysztof Adamek

Nowinki

10

10.

Krystyna Sala

Łęg Ręczyński

10

11.

Sylwester Symanek

Wielkopole

10

12.

Grażyna Danielik

Paskrzyn

8

13.

Bożena Rudecka

Stobnica

8

14.

Krzysztof Ośmiałowski

Stobnica - Piła

10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »