| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Skierniewice; Starosty Skierniewickiego

z dnia 23 stycznia 2012r.

z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku funkcjonującej przy Prezydencie Miasta Skierniewice i Staroście Skierniewickim za 2011 rok

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok.

Zgodnie z art. 38a ust. 3 w/w ustawy Prezydent Miasta Skierniewice ze Starostą Skierniewickim utworzyli w drodze porozumienia wspólną Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla m. Skierniewice i Powiatu Skierniewickiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została utworzona w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W 2011 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała w składzie ustalonym w Zarządzeniu Nr 28/2010 Starosty Skierniewickiego z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2011 - 2013. Komisja obradowała w składzie:

1) Pan Mirosław Belina - współprzewodniczący Komisji

2) Pan Bogdan Okrasso - delegowany przez Radę Powiatu w Skierniewicach

3) Pan Tadeusz Grotkowski - delegowany przez Radę Powiatu w Skierniewicach

4) Pan Andrzej Szukstul - powołany przez Starostę Skierniewickiego

5) Pan Marcin Szymański - powołany przez Starostę Skierniewickiego

6) Pan Tomasz Rochmiński - delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach

7) Pan Sławomir Kamiński - delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach

a ponadto do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym Starosta powołał Pana Dariusza Rosińskiego - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach i Pana Ryszarda Pawlewicza - Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach.

Z ramienia Prezydenta Miasta Skierniewice - Pana Leszka Trębskiego - współprzewodniczącego Komisji skład Komisji został poszerzony o następujące osoby:

1. Pana Andrzeja Malkę - delegowanego przez Radę Miasta

2. Panią Violettę Felczak - delegowaną przez Radę Miasta

3. Panią Iwonę Górniak - powołaną przez Prezydenta Miasta Skierniewice

4. Pana Stanisława Lipca - powołanego przez Prezydenta Miasta Skierniewice

5. Pana Mieczysława Zarębskiego - powołanego przez Prezydenta Miasta Skierniewice.

Ponadto Prezydent Miasta powołał z głosem doradczym Pana Stanisława Krawczyka - Komendanta Straży Miejskiej w Skierniewicach.

W pracach Komisji uczestniczył prokurator Prokuratury Rejonowej wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Skierniewicach - Pani Lidia Zarzycka - Rzepka.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła trzy posiedzenia w dniach: 30.03.2011 r., 29.06.2011 r. i 13.12.2011 r. Posiedzenia dotyczyły spraw związanych z realizacją zadań objętych Powiatowym Programem Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008-2015.

Na posiedzeniach Komisji omawiano następujące zagadnienia:

- ocena bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2011 r.,

- informacja dotycząca patroli ponadnormatywnych Policji w 2010 r.,

- udzielenie absolutorium służbom i inspekcjom za 2010 r.,

- przygotowania do bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji,

- informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o aktualnej sytuacji pożarowej,

- przygotowanie miasta i powiatu do bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2012 r.,

- zaopiniowanie projektów budżetów miasta i powiatu w zakresie planowanych wydatków na bezpieczeństwo i porządek w 2012 r.

W toku dyskusji nad omawianymi tematami poruszono szereg problemów istotnych dla bezpieczeństwa i porządku. Na bieżąco realizowano ogólnopolskie programy działań profilaktycznych takie jak:

- Bezpieczne Ferie,

- Bezpieczne Wakacje.

Istotną wagę poświęcono zagadnieniom dotyczącym niżej wymienionym obszarom problemowym:

- bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- kontroli dzikich lodowisk,

- kontroli miejsc zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży,

- kontroli kąpielisk,

- kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, papierosów osobom nieletnim,

- ujawnianiu i kontroli miejsc dystrybucji substancji psychotropowych,

- prowadzeniu rozpoznania i analizy przypadków żebractwa wśród dzieci i młodzieży.

W podejmowaniu w/w czynności Komenda Miejska Policji współpracowała ze Strażą Miejską i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W organizację wypoczynku dzieci i młodzieży włączały się również służby Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, wszystkie spółki miejskie. W mieście na bieżąco organizowano przez Młodzieżowe Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, Biuro Wystaw Artystycznych imprezy rozrywkowe dla dzieci i młodzieży. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, gminy powiatu skierniewickiego również w miarę swoich możliwości włączyły się w organizację różnych imprez dla dzieci i młodzieży.

Po uwzględnieniu rekomendacji zespołu koordynacyjnego program "Razem bezpieczniej", Wojewoda Łódzki przyznał dotację celową w wysokości 75.000 zł na zrealizowanie przez powiat skierniewicki zadania pn. "Sieć Bezpieczeństwa", w obszarze - bezpieczeństwo w szkole, polegającego na upowszechnieniu w szkołach programów profilaktycznych ukierunkowanych na wyeliminowanie agresji i przemocy wśród młodzieży. Projekt realizowany był w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu skierniewickiego.

Oceniając stan bezpieczeństwa obywateli w poszczególnych jego obszarach należy uznać, że jest on na dobrym poziomie i ulega on ciągłej poprawie, ale nadal wymaga dalszego doskonalenia i kontynuacji. Wzajemne stosunki pomiędzy Komisją - samorządem - Policją - Strażą Pożarną, Strażą Miejską i innymi służbami oraz inspekcjami układają się dobrze. Istnieje wzajemne zrozumienie i poszanowanie oraz odpowiedzialność za wykonywane obowiązki. Służby i inspekcje uzyskały absolutorium za uzyskane efekty pracy w 2010 roku.

Starosta Skierniewicki


Mirosław Belina


Prezydent Miasta Skiderniewice


Leszek Trębski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »