| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, kosztów wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.:Dz.U. z 2005 r.Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz.141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz.381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz.214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015,Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 793, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz.1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz.1443, Nr 225, poz. 1466 i z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016).

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Piotrkowskiego i przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/93/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim


Ireneusz Czerwiński


ZAŁĄCZNIK Nr 1

I. Stawki opłat za usunięcie pojazdu

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł*

1

Rower lub motorower

100

2

Motocykl

200

3

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

440

4

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

550

5

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

780

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1150

7

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
b) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5 t
c) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16 t
d) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1100
1200
1300
1400

II. Stawki za przechowywanie pojazdu na parkingu

Lp.


Rodzaj pojazdu

Stawka w zł* za każdą rozpoczętą dobę przechowywania

1

Rower lub motorower

15

2

Motocykl

22

3

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

33

4

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

45

5

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

55

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

100

7

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

180


ZAŁĄCZNIK NR 2

I. Koszty powstałe w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu, wynoszą:

1. w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł*

1

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

50

2

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

200

2. w przypadku dojazdu i podłączenia (odłączenia) holu lub załadunku (wyładunku) pojazdu

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł*

1

Rower lub motorower

75

2

Motocykl

150

3

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

330

4

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

415

5

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

585

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

865

7

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne
a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
b) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t
c) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t
d) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t


800
900
1000
1100

* Opłaty zawierają podatek od towarów i usług (VAT)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »