| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/104/2011 Rady Gminy w Daszynie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,z 2011 r. Nr 21, poz. 113. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010r. Nr 57, poz.353) Rada Gminy w Daszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla uprawnionych członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Daszyna uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę ekwiwalent pieniężny w wysokości:

1)za udział w działaniu ratowniczym- 10,00 złotych ( słownie: dziesięć złotych) za każdą godzinę udziału w akcjach ratowniczych;

2)za udział w szkoleniach pożarniczych - 4,00 złote (słownie :cztery złote) za każdą godzinę udziału w szkoleniu.

§ 2. Wypłata ekwiwalentu następować będzie kwartalnie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Daszyna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/123/2008 Rady Gminy w Daszynie z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy w Daszynie


Grzegorz Zduńczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »