| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów

z dnia 16 stycznia 2012r.

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bednary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 8 ust 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z 2011 r. Nr 222, poz. 1321) uchwala:

§ 1. Nadaje się drogom publicznym i wewnętrznym położonym w miejscowości Bednary następujące nazwy ulic:

1) Armii Krajowej - droga na działkach nr 525/1, 525/2;

2) Bitwy nad Bzurą- droga na działkach nr 383/1, 383/2, 383/3;

3) Dworcowa - droga na części działki 498/6;

4) Działkowa- droga na działkach nr 507/1, 507/2;

5) Graniczna - droga na działce 629/2;

6) Gościniec- droga na działce 419;

7) Kwiatowa- droga na działce 533;

8) Kolejowa- droga na działce 289;

9) Leśna- droga na działce 698;

10) Mostowa- droga na działce 52/2;

11) Ogrodowa- droga na działce 669;

12) Osiedlowa- droga na działce 656;

13) 10 Pułku Piechoty- droga na działce 630;

14) Ruda- droga na działkach 623, 382;

15) Skalna- droga na części działek nr 459, 461/1, 461/2, 466/1, 486/1, 487/1, 489/1, 490/6, 490/12, 492/4, 493/3, 495, 498/6, 735/1;

16) Spacerowa- droga na działce 457;

17) Szkolna- droga na działce 420;

18) Zachodnia- droga na działce 389.

§ 2. Położenie ulic, o których mowa w § 1 odzwierciedlają załączniki graficzne do uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Myczka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 16 stycznia 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »