| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/132/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia obowiązujących w 2012 roku wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Bełchatowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90 , poz. 756 i 757, Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497; z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701; z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574; z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2012 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. Nr 82, poz. 830) Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za czynności związane z usunięciem pojazdów z dróg Powiatu Bełchatowskiego w sytuacjach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości:

Lp.

rodzaj czynności

rodzaj pojazdu

wysokość opłaty w złotych brutto

1.

usunięcie pojazdu (dojazd, powrót, załadunek, holowanie, rozładunek)

rower, motorower

105 zł.

2.

usunięcie pojazdu (dojazd, powrót, załadunek, holowanie, rozładunek)

motocykl

209 zł.

3.

usunięcie pojazdu (dojazd, powrót, załadunek, holowanie, rozładunek)

pojazdy o dmc do 3,5 t. i ciągnik

459 zł.

4.

usunięcie pojazdu (dojazd, powrót, załadunek, holowanie, rozładunek)

pojazdy o dmc powyżej 3,5 t. do 7,5 t.

574 zł.

5.

usunięcie pojazdu (dojazd, powrót, załadunek, holowanie, rozładunek)

pojazdy o dmc powyżej 7,5 t. do 16 t.

813 zł.

6.

usunięcie pojazdu (dojazd, powrót, załadunek, holowanie, rozładunek)

pojazdy o dmc powyżej 16 t.

1199 zł.

7.

usunięcie pojazdu (dojazd, powrót, załadunek, holowanie, rozładunek)

pojazdy przewożące materiały niebezpieczne

1459 zł.

§ 2. Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym:

1) rower lub motorower - 52,50 zł.;

2) motocykl - 104,50 zł.;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 229,50 zł.;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 287 zł.;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 406,50 zł.;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 599,50 zł.;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 729,50 zł.

§ 3. Ustala się wysokość opłaty za przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Bełchatowskiego na parkingu strzeżonym w następującej wysokości:

Lp.

rodzaj pojazdu

opłata za każdą rozpoczętą dobę parkowania brutto

1.

rower, motorower

5 zł.

2.

motocykl

7,50 zł.

3.

pojazdy o dmc do 3,5 t. i ciągniki

10 zł.

4.

pojazdy o dmc powyżej 3,5 t. do 7,5 t.

12 zł.

5.

pojazdy o dmc powyżej 7,5 t. do 16 t.

18 zł.

6.

pojazdy o dmc powyżej 16 t.

50 zł.

7.

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

80 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bełchatowie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 212/XXX/2005 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Edward Olszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »