| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/66/11 Rady Gminy Witonia

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/60/11 Rady Gminy Witonia z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Witonia w 2012 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 62, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 128, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113), art. 19 pkt 1, lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych(t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620; z 2010 r. Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2009 r. Nr 215, poz. 1674; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatku i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/60/11 Rady Gminy Witonia z dnia 7 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
3. Opłatę targową inkasuje pracownik prowadzący obsługę kasową Urzędu Gminy w Witoni Pani Agnieszka Osińska, a w jej zastępstwie Pani Karolina Pietrasik".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Ojrzanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »