| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/64/12 Rady Gminy Budziszewice

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Rękawcu prowadzony przez Gminę Budziszewice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759 ;z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111,Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104; z 2006r.Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618; z 2009r.Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz.991; z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206) Rada Gminy Budziszewice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za 1 godzinę świadczeń udzielanych przez Punkt Przedszkolny w Rękawcu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki tj. 5 godzin dziennie wynosi 1,50zł.

2. Opłatę miesięczną stanowi iloczyn stawki godzinowej oraz liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w ust.1.

3. Szczegółowe zasady wnoszenia opłaty, o której mowa w ust.2 określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 2. Świadczeniami udzielanymi przez Punkt Przedszkolny w Rękawcu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka;

2) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

3) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci;

4) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

5) nadzór nad dzieckiem w trakcie indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz;

6) przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych i środowiskowych imprezach okolicznościowych i artystycznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budziszewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od 1 dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Budziszewice


Piotr Jagiełło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »