| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 52/12 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 23 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Rehabilitacyjno - Leczniczego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092)

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Rehabilitacyjno - Leczniczego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 1204/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 sierpnia 2011 r.w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Rehabilitacyjno - Leczniczemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 2019/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 listopada 2011 r., wprowadza następujące zmiany:

1) § 12 otrzymuje brzmienie:

" 1. Rada Społeczna składa się z 7 członków.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący - Marszałek Województwa lub osoba przez niego wyznaczona;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

b) 5 przedstawicieli wybranych przez Sejmik Województwa Łódzkiego."

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Rehabilitacyjno - Leczniczego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Marszałek Województwa


Witold Stępień


Wicemarszałek


Artur Bagieński


Wicemarszałek


Dorota Ryl


Członek Zarządu


Marcin Bugajski


Członek Zarządu


Dariusz Klimczak

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Poła

Analityk New World Alternative Investment.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »