| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 163/12 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 7 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092)

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 1424/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. M. Kopernika w Łodzi wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 1911/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 listopada 2011 r., Uchwałą Nr 2022/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 listopada 2011 r. oraz Uchwałą Nr 2159/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 grudnia 2011 r. wprowadza następujące zmiany:

1) § 13 otrzymuje brzmienie:

" 1. Rada Społeczna składa się z 9 członków.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący - Marszałek Województwa lub osoba przez niego wyznaczona;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

b) 6 przedstawicieli wybranych przez Sejmik Województwa Łódzkiego,

c) przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi."

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Marszałek Województwa


Witold Stępień


Członek Zarządu


Marcin Bugajski


Członek Zarządu


Dariusz Klimczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »