| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Kutno

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kutno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218: z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r, Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381; z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz.1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466; z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz.945, Nr 222 poz. 1321) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, dróg gminnych w celu o którym mowa w § 1 pkt.1 i 4, za każdy dzień zajęcia :

1) chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych - 2,00 zł;

2) jezdni:

a) do 20% szerokości - 3,00 zł,

b) powyżej 20% do 50% szerokości - 5,00 zł,

c) powyżej 50% do całkowitego zajęcia - 10,00 zł;

3) za zajęcie innych elementów pasa drogowego i elementów zieleni w pasie drogowym- 1,50 zł.

§ 3. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w §1 pkt. 2:

1) poza terenem zabudowanym:

a) w jezdni - 50,00 zł,

b) poza jezdnią - 15,00 zł;

2) w obszarze zabudowanym:

a) w jezdni - 60,00 zł,

b) poza jezdnią - 20,00 zł;

3) na obiekcie mostowym - 80,00 zł.

§ 4. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w §1 pkt 3 za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez:

1) rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego -1,00 zł;

2) rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 1,50 zł;

3) reklamy zwykłe 4,00 zł/m2 ;

4) reklamy świetlne i podświetlone 7,00 zł/m2 .

§ 5. Traci moc uchwała nr XX/127/2004 Rady Gminy Kutno z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajecie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kutno.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kutno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Mroczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »