| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/90/11 Rady Gminy Zadzim

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwoniu, utworzenia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabinie i zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zadzimiu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz.. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.430, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 ) art. 11 ust. 1, art. 13 ust.2 i 3, i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. - o bibliotekach ( Dz.U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2011 r. Nr 112, poz. 654) Rada Gminy Zadzim uchwala się co następuje:

§ 1. Zamierza się dokonać z dniem 31 marca 2012 r. likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwoniu oraz utworzenie z tym dniem Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabinie.

§ 2. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zadzimiu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/57/03 Rady Gminy Zadzim z dnia 30.10.2003 r. (zm. uchwala Nr XLIV/239/06 z dnia 19 października 2006 r., Nr XXVII/140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. i Nr IV/23/11 z dnia 18 stycznia 2011 r. ) w sprawie nadania Aktu utworzenia i statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zadzimiu wprowadza się następującą zmianę:

1. w § 15 wprowadza się pkt 4 o brzmieniu: Zastępca Kierownika GBP - 1 etat.

§ 3. Zawiadomienia o zamiarze likwidacji i zamiarze utworzenia filii o których mowa w § 1 zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Zadzimiu oraz w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwoniu oraz w Grabinie a także na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Zadzimiu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i z tym dniem traci moc uchwała Nr XII/73/11 Rady Gminy w Zadzimiu z dnia 27.X.2011r. w sprawie zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zadzimiu.

Przewodniczący Rady


Piotr Trybura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »