| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Zadzim

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gminie Zadzim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 roku ,Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 Nr 28 poz. 146 , Nr 106 poz.675, z 2011 r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, i Nr 149, poz. 887), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), art. 16 ust.1 , 3, 6 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092). Rada Gminy Zadzim uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/95/2011 Rady Gminy Zadzim z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następującą zmianę: § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: likwiduje się z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały Samorządowy Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gminie Zadzim, zwany dalej Zakładem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, a także podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady


Piotr Trybura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »