| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Komunikat Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie ogłoszenia informacji dotyczących wprowadzenia zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 25 pkt 1 oraz art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 34 ust. 1 Statutu Województwa Łódzkiego przyjętego Uchwałą Nr XXX/775/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lodz. z 2008 r. Nr 316, poz. 2704) Zarząd Województwa Łódzkiego informuje:

1. W dniu 27 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr 2265/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 967/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego dokumentu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przyjętego Uchwałą Nr 429/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 09.04.2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, zmienionej Uchwałą Nr 1046/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 lipca 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr 1583/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr 1792/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 października 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr 1890/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr 1907/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr 2152/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 grudnia 2011 r.

2. Opis wprowadzonych zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 oraz dokument w wersji scalonej zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi www.rpo.lodzkie.pl.

3. Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały, tj. od 27 grudnia 2011 r.

4. Wprowadzone zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 związane są z:

- zmianą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 zatwierdzoną Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 21.12.2011 r.,

- aktualizacją Wykazu dokumentów służących realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 ,

- koniecznością dokonania realokacji środków finansowych w ramach Osi priorytetowej III : Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość,

- modyfikacją Załącznika 4 . Lista Projektów Kluczowych.

Członek Zarzadu Województwa Łódzkiego


Marcin Bugajski

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego


Artur Bagieński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »