| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/120/12 Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie cen biletów oraz ulg w korzystaniu z przewozów środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Dobryszyce

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 ) i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz.1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135; z 2007 r. Nr 166, poz. 1172; z 2008 r. Nr 157, poz. 976; z 2009 r. nr 118, poz. 989 z 2010 r. Nr 107, poz.679, Nr 197, poz. 1309; z 2011 r. Nr 5 , poz.13, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) a także art. 33a i 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i poz. 211, poz.2049; z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz.1678, Nr 281, poz. 2780; z 2006 r. Nr 133, poz. 935; z 2008 r. Nr 213, poz.. 1408, Nr 92, poz. 753; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ) Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała przyznaje ulgi mieszkańcom Gminy w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej prowadzonej przez MPK spółkę z o.o. w Radomsku.

§ 2. Do przejazdów środkami komunikacji miejskiej upoważniają jedynie karty elektroniczne i bilety wprowadzone do sprzedaży przez MPK spółka z o. o. w Radomsku.

§ 3. 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów upoważnieni są następujący mieszkańcy Gminy:

1) dzieci w wieku do ukończenia 4 roku życia,

2) ociemniali i ich przewodnicy ( w tym psy przewodnicy),

3) osoby, które ukończyły 80 rok życia,

4) osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoba wskazana jako ich opiekun,

5) mieszkańcy gminy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wskazani przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

6) honorowi krwiodawcy, którzy oddali powyżej 5 litrów krwi.

2. Do korzystania z przejazdów ulgowych w wysokości 50% wartości biletu normalnego są upoważnione osoby w wieku od 70 do 80 roku życia.

§ 4. 1. Osoby wymienione w §3 ust.1 pkt.2 - 5 oraz osoby wymienione w §3 ust.2 upoważnione są do bezpłatnych przejazdów wyłącznie na podstawie personifikowanych kart elektronicznych wydanych przez MPK spółka z o.o. w Radomsku.

§ 5. Do korzystania z biletów ulgowych w wysokości 70% wartości biletu normalnego są upoważnieni następujący mieszkańcy Gminy:

1) uczniowie,

2) emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści pobierają dodatki rodzinne,

3) dzieci w wieku od ukończenia 4 lat do ukończenia 7 roku życia.

§ 6. Osoby wymienione w § 5 pkt.1 - 2 upoważnione są do ulgowych przejazdów wyłącznie na podstawie personifikowanych kart elektronicznych wydanych przez MPK spółka z o.o. w Radomsku.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLIV/276/10 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie cen biletów oraz ulg w korzystaniu z przewozów środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Dobryszyce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobryszycach


Grzegorz Zasempa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »