| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/149/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych

Na podstawie art. 14 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 163, poz. 1364, Nr 169, poz.1420, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wola Krzysztoporska z siedzibami jak następuje:

1) Przedszkole Samorządowe w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 25, 97-371 Wola Krzysztoporska.

§ 2. Ustala się sieć publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wola Krzysztoporska zlokalizowanych przy następujących szkołach:

1) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie ul. Ks. M. Kozakowskiego 3, 97-371 Wola Krzysztoporska;

2) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bujnach, ul. Piotrkowska 104, 97-371 Wola Krzysztoporska;

3) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gomulinie, ul. Szkolna 2, 97-371 Wola Krzysztoporska;

4) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzyżanowie, Krzyżanów 55, 97-371 Wola Krzysztoporska;

5) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach, Parzniewice Małe 31, 97-371 Wola Krzysztoporska;

6) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/155/2008 Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska


Maria Głowacka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Juszczuk

Coach

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »