| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/183/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Kamieńsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146 nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 657 z 2011r. Nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2009 r. Nr 79, poz. 666, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5 poz. 13, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk w wysokościach:

1) 9 zł plus VAT za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 110 l i 120 l;

2) 14 zł plus VAT za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l;

3) 65 zł plus VAT za jednorazowe opróżnienie pojemnika 1.100 l;

4) 55 zł plus VAT za jednorazowy odbiór 1 m 3 odpadów w pozostałych przypadkach.

2. Górne stawki opłat za odbiór odpadów segregowanych wynoszą do 50% stawek ustalonych w ust. 1 pkt 1-4.

§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych w wysokości 16 zł plus VAT za 1 m 3 .

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/138/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.

§ 5. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »