| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/123/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sulejów

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 8 i art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654,Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Miejska w Sulejowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych gimnazjów oraz granice ich obwodów:

1) Gimnazjum w Sulejowie ul. Konecka 45 następujący obwód:

miasto Sulejów;

2) Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 następujący obwód obejmujący miejscowości: Przygłów, Kałek, Koło, Włodzimierzów, Nowa Wieś, Barkowice, Barkowice Mokre, Witów, Witów Kolonia, Kłudzice, Zalesice, Zalesice Kolonia, Korytnica, Podkałek, Poniatów, Uszczyn, Klementynów, Bilska Wola, Bilska Wola Kolonia, Dorotów, Piotrów, Winduga, Adelinów, Mikołajów, Salkowszczyzna, Karolinów, Biała, Krzewiny, Kurnędz, Łęczno, Wójtostwo, Podlubień, Łazy Dąbrowa.

§ 2. Z dniem 1 września 2012 roku dla Gimnazjum w Sulejowie i Gimnazjum w Przyłowie z siedzibą we Włodzimierzowie obowiązywać będą obwody szkolne wskazane w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/37/99 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 23 lutego 1999 roku w sprawie określenia obwodów Publicznych Gimnazjów na terenie gminy Sulejów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwo Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie


Przemysław Majchrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »