| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 2/11 Starosty Brzezińskiego

z dnia 15 lutego 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Brzezińskim za 2011 r

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Brzezińskim w roku 2011 działała na podstawie Zarządzenia Starosty Brzezińskiego nr 1 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Brzezińskim oraz kontynuowała realizację Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007 - 2011 - "Bezpieczny Powiat" - "Razem Bezpieczniej". W ramach swoich zadań Komisja współpracowała z następującymi podmiotami:

1) Urzędami gmin powiatu brzezińskiego;

2) Komendą Powiatową Policji w Brzezinach;

3) Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej;

4) Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym;

5) Powiatowym Lekarzem Weterynarii;

6) Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego;

7) Powiatowym Urzędem Pracy;

8) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

9) Komendą Hufca ZHP w Brzezinach;

10) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzezinach;

11) Prokuraturą Rejonową w Brzezinach;

12) Leśnictwami powiatu brzezińskiego;

13) Wydziałami Starostwa Powiatowego w Brzezinach;

14) Stowarzyszeniem Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy "Viola";

15) Strażą miejską w Brzezinach;

16) Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu powiatu brzezińskiego na 2011 rok w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nie opiniowała aktów prawa miejscowego w sprawach związanych z wykonywaniem jej zadań.

W roku sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Komisji.

Na posiedzeniu 14 marca 2011 roku komisja analizowała propozycje do planu działania komisji na rok 2011. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach mł. insp. Cezary Petrus przedstawił trzy propozycje do rozpatrzenia podczas kolejnych posiedzeń Komisji:

- przemoc w rodzinie - temat aktualny w związku z nowelizacją ustawy;

- bezpieczeństwo w szkołach;

- infrastruktura drogowa w Powiecie Brzezińskim - potrzeby i możliwości działań.

Komisja oceniała stan bezpieczeństwa obywateli powiatu brzezińskiego biorąc pod uwagę wszystkie możliwe zagrożenia występujące na terenie naszego powiatu, analizowała zagrożenia spowodowane awariami sieci energetycznej i wodociągowej, a także zagrożenia powodowane przez bobry w dorzeczu rzeki Mrogi. Rozważano również celowość wydania broszury informacyjnej na temat postępowania ludności w przypadku różnych zagrożeń cywilizacyjnych. Podjęto temat postępowania z rannymi dzikimi zwierzętami, będącymi pod ochroną oraz współpracy z lekarzami weterynarii podczas działań z tym związanych szczególnie w czasie dni wolnych od pracy, a także temat współpracy z różnymi służbami mającymi wpływ na bezpieczeństwo obywateli w okresie świąt i weekendów.

Na posiedzeniu Komisji gościł Pan Paweł Szymański przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiając opinię na temat zagrożeń w miejscach pracy i ich otoczeniu. Zagrożenia te występują na terenie osiedli mieszkaniowych podczas wszelkiego rodzaju prac remontowych związanych z renowacją budynków mieszkalnych, dróg czy instalacji komunalnych. Na szczególną uwagę zasługują prace związane z usuwaniem płyt azbestowych służących za pokrycie dachów czy ocieplenie ścian budynków. Zagrożenia z tym związane dotyczą zarówno mieszkańców jak i pracowników dokonujących usuwania azbestu.

Poszczególne służby składały sprawozdania ze swojej dotychczasowej działalności zwracając uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zagrożenie pożarowe w lasach w okresie letnim.

Kolejne posiedzenie odbyło się 13 września 2011 roku.

Podczas obrad komisja zajmowała się następującymi problemami: dyskutowano na temat Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Powiecie Brzezińskim na lata 2012 - 2015 oraz zatwierdzono w/w program po niewielkich korektach.

Wstępnie podsumowano działania służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu w okresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, a także analizowano zagrożenia spowodowane nasilonym ruchem pieszym i samochodowym w rejonie szkół na terenie powiatu.

Dyskutowano również nad propozycjami pozyskania środków na realizację programu "Bezpieczny Powiat - Razem Bezpieczniej".

Głos zabierał przedstawiciel Straży Miejskiej w Brzezinach przedstawiając plany związane z powołaną w Brzezinach Strażą Miejską. Między innymi działalność na terenie miasta oraz wyznaczenie odcinków, które będą kontrolowane przez fotoradar. Straż miejska ma ściśle współpracować z policją i zarządzaniem kryzysowym. Straż ma głównie pełnić zadania porządkowe i administracyjne.

Poruszono problem wyjaśnienia i aktualizacji pozwoleń wodnoprawnych na wiele zbiorników wodnych usytuowanych na terenie powiatu oraz spraw związanych z przygotowaniem działań przeciwpowodziowych.

Analizowano sytuację w jakiej znajduje się służba zdrowia na terenie powiatu i szansę pozyskania kontraktów na rok przyszły przez Powiatowe Centrum Zdrowia w kontekście zmian następujących w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Brzezińskim w sposób szczególny zwracała uwagę na koordynację zadań i współdziałanie wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.

Starosta Brzeziński


Edmund Kotecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »