| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody, z drzewa gatunku lipa drobnolistna uznanego za pomnik przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 217, poz. 1281 i nr 149, poz. 887), oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 , Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

§ 1. Znosi się formę ochrony przyrody, ustanowioną Zarządzeniem Nr 8/90 Prezydenta Miasta-Łodzi z dnia 10 stycznia 1990 r . w sprawie uznania tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników(Dz.Urz. Woj Łódzkiego z 1990r. Nr 3, poz. 24) z drzewa uznanego za pomnik przyrody - lipy drobnolistnej o obwodzie pnia wynoszącym 460 cm, rosnącej na działce o nr ewid. 372 w obrębie Dobra, gm. Stryków.

§ 2. Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w § 1 następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych drzewa, po uzgodnieniu projektu uchwały z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi dokonanym w formie postanowienia z dnia 19 grudnia 2011 r. znak WPN.623.10.2011.MG.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta-Gminy Stryków.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »