| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek

z dnia 19 stycznia 2012r.

w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr l 72, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r.Nr 45, poz. 236) Rada Gminy i Miasta Szadek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się stawki opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób następujący:

Lp

Ilość odbieranych ścieków

Cena na terenie gminy

(zł brutto)

Cena poza terenem gminy

(zł brutto)

1

do 2 m3 włącznie

40,00

44,20

2

do 3 m3 włącznie

52,00

66,30

3

do 4 m3 włącznie

64,00

88,40

4

do 5 m3 włącznie

74,00

110,50

2. Stawki opłat określone w ust. 1 zawierają w sobie opłatę za odbiór ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Szadku w wysokości: 6,40zł/1m3 brutto.

§ 2. Określa się stawkę opłat za odbiór ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Szadku przez podmioty inne niż Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku w wysokości: 6,40zł/1m3 brutto.

§ 3. Określa się stawki opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) zmieszane odpady komunalne - pojemnik 1 m3 - 96,30zł brutto;

2) zmieszane odpady komunalne - pojemnik 110 l - 10,70zł brutto;

3) zmieszane odpady komunalne 1 m3 luzem - załadunek ręczny - 100,00zł brutto.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/229/2009 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2009 roku, Nr 118, poz. 1177.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szadek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Szadek


Genowefa Galewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »