| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew tworzących "Aleję Dębową" w miejscowości Bratoszewice, gmina Stryków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887), oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

§ 1. Znosi się formę ochrony przyrody, ustanowioną uchwałą Nr XLVII/347/98 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew tworzących "Aleję Dębową", z drzewa gatunku dąb szypułkowy, oznaczonego nr 125 o obwodzie pnia wynoszącym 240 cm i z drzewa gatunku dąb szypułkowy, oznaczonego nr 140 o obwodzie pnia wynoszącym 270 cm, oznaczonych na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w § 1 następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych drzew, tj. całkowite uschnięcie i dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, po uzgodnieniu projektu uchwały z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi dokonanym w formie postanowienia z dnia 8 grudnia 2011 roku, znak WPN.623.6.2011.MG.2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta-Gminy Stryków.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


Załącznik do Uchwały Nr XIX/133/2012
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 26 stycznia 2012 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Portal Skarbiec.Biz S.A.

Portal Skarbiec.Biz S.A. - największy w Polsce niezależny serwis o prawie, finansowaniu, gospodarce i rynku kapitałowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »