| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 21 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 137, poz. 974 i Nr 173, poz. 1281, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217 poz. 1281) oraz art.19 pkt.1 lit a, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm. z 2010 r Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016 Nr 232 poz. 1378) Rada Gminy Gorzkowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Gorzkowice w wysokości 8 zł., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi :

1) przy sprzedaży z autobusu - 19,00 zł;

2) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego typu chłodnia, kontener, meblowóz - 17,00 zł;

3) przy sprzedaży z pozostałych samochodów ciężarowych - 13,00 zł;

4) przy sprzedaży z ciągnika z przyczepą - 10,00zł;

5) przy sprzedaży z samochodu osobowego z przyczepą - 11,00 zł;

6) przy sprzedaży z wozu konnego - 8,00 zł;

7) przy sprzedaży z samochodu osobowego - 9,00 zł;

8) przy sprzedaży z innych pojazdów nie wymienionych powyżej - 13,00 zł;

9) za 1m2 powierzchni zajętej pod sprzedaż przy sprzedaży ze stołu , straganu - 2,50 zł;

10) przy sprzedaży z koszy, wózka ręcznego , z ręki - 4,00 zł;

3. Stawki określone w ust. 1 i ust. 2 ustalone są w kwotach brutto - wraz z podatkiem VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 09 grudnia 2011 roku. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jan Woźniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »