| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/344/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 25 stycznia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 218, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835), art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685), art. 110 ust. 1 i art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202 poz. 1551, Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842, Nr 217, poz. 1427 z 2011 r., Nr 81 poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887).

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim stanowiącym załącznik do uchwały Nr LV/909/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust.1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

" 7) zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej; " ;

2) w § 3 ust.1 dotychczasowy "pkt 7" oznacza się jako "pkt 8";

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

" § 8. Ośrodek sprawuje nadzór w imieniu Prezydenta nad działalnością domu pomocy społecznej oraz ośrodkami wsparcia. " .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Mariusz Staszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »